Một người đàn ông có kiểu đi cầu thang rất lạ...

Người đàn ông đi cầu thang bộ có 40 bậc, biết rằng cứ tiến một bước rồi lùi một bước. Hỏi sau bao lâu người đó mới lên hết cầu thang?


PV (Sưu tầm)