Đường kính quả trứng là 5cm, đường kính cổ chai là 2cm. Làm thế nào đưa quả trứng vào chai mà không làm vỡ chai?

Đường kính quả trứng là 5cm, đường kính cổ chai là 2cm. Làm thế nào đưa quả trứng vào chai mà không làm vỡ chai?

Mời bạn thử tài nhé!


PV (Sưu tầm)