Bài toán thú vị: Hãy giúp chú ngựa qua sông

Hãy giúp chú ngựa di chuyển qua bờ sông bên kia, biết rằng giữa hai bờ sông có một cây cầu đặc biệt.

Câu hỏi: Hãy giúp chú ngựa di chuyển qua bờ sông bên kia, biết rằng giữa hai bờ sông có một cây cầu đặc biệt. Để qua được sông, chú ngựa phải qua hết tất cả các ô vuông trên cây cầu đó. Mỗi ô vuông chỉ được nhảy một lần duy nhất. 

Chú ý: Mỗi bước nhảy của chú ngựa sẽ giống bước đi của quân Mã trên bàn cờ vua.

Chúc các bạn thành công!

Đáp án:

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet