Bạn hãy tìm ra quy luật để tìm số còn thiếu nhé! Chúc các bạn thành công

Gợi ý: 253

 

PV (Sưu tầm)