Bài toán thú vị: Hình ghép nào phù hợp?

Mời bạn thử tài với bài toán ghép hình sau:

Mảnh nào còn thiếu trong các mảnh A, B, C, D, E?

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet