Bài toán thú vị lớp 5 khiến người lớn cũng "đau đầu" tìm lời giải

Đây là bài toán thú vị trong cuộc thi MYTS 2015 nhằm phát hiện những học sinh có tư duy toán học xuất sắc.

Đề bài của Bài toán lớp 5 “khó xơi”:

Bạn Khương chơi xếp hình bằng các khối lập phương cùng kích thước. Một tác phẩm xếp hình vừa được sáng tác, nhìn từ đằng trước và bên phải như hình vẽ. Hỏi Khương dùng nhiều nhất bao nhiêu khối lập phương để làm việc này?

Lời giải của Bài toán như sau:

Nhìn hình này ta có thể hiểu đơn giản đây là một hình hộp chữ nhật 4x4x2 (32 khối lập phương đơn vị) bị lấy đi mấy một vài khối hộp. Muốn dùng nhiều khối hộp nhất thì phải lấy bớt đi ít khối hộp nhất.

Nhìn từ đằng trước, ta chắc chắn phải bỏ hết 4 khối hộp đơn vị ở hai vị trí trống, tức là 8 khối hộp.Tương tự y hệt với hình nhìn từ bên phải.

Vậy tổng là 16 khối hộp nhỏ bị bỏ đi.

Tuy nhiên thực tế, mỗi trong 2 khối hộp 1x1x4 bị bỏ khi nhìn mặt trước sẽ giao với mỗi trong 2 khối hình hộp 1x1x4 bị bỏ khi nhìn mặt bên một lần.

Vậy có 2x2=4 khối hộp bị tính lặp.

Vậy thực tế chỉ có 16-4=12 khối hộp nhỏ bị bỏ đi.

Vậy Khương dùng nhiều nhất 32-12=20 khối hộp .

Theo Dân trí

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet