Bạn hãy tìm quy luật của các số trong hình vuông này và điền vào chỗ trống còn lại.

Chúc bạn thành công!

PV (Sưu tầm)