Hãy thử tài quan sát của bạn bằng bài toán sau!

PV (Sưu tầm)