Bài toán tiền thừa khiến bạn vò đầu bứt tai: 1000 đồng mất đi đâu?

Hãy thử sức với bài toán 1000 đồng tiền thừa biến mất ở đâu?

Bạn muốn mua một cái váy 97.000 nhưng không có tiền. Bạn vay bố 50.000 và vay mẹ 50.000, tổng cộng bạn có 100.000. Bạn mua cái váy và nhận 3.000 tiền thừa.

Bạn đưa gửi lại bố 1.000, mẹ 1.000 và giữ lại 1.000. Giờ bạn nợ mẹ 49.000 vs bố 49.000. Tổng cộng: 49.000 + 49.000 = 98.000 + 1.000 = 99.000. Hỏi rằng: 1.000 còn lại đã mất đi đâu?

Xem lời giải tại đây

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet