Tìm hình phù hợp với quy luật. Không dễ chút nào đâu bạn nhé!

Gợi ý: Hình D

PV (Sưu tầm)