Bài toán tính tiền bị lỗ

Hãy giúp cô chủ cửa hàng tính xem cô ấy đã bị lỗ bao nhiêu?

Cô A là chủ cửa hàng mũ. Một hôm, cô bán rẻ chiếc mũ nhập giá 30.000 đồng cho một anh chàng với giá 20.000 đồng. Anh này đưa cho cô tờ 50.000 đồng. Vì không có tiền lẻ, cô đã nhờ bác hàng xóm đổi. Hôm sau, bác hàng xóm bảo cô tờ 50.000đ đó là giả, cô phải đền tờ khác cho bác hàng xóm.

Hỏi, tổng cộng cô A lỗ bao nhiêu tiền?

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet