Bán 25% cổ phần tại Điện lực dầu khí

Nguyễn Tuân

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) mới đây đã công bố kế hoạch bán 25% cổ phần ra công chúng trước khi kết thúc năm 2016. Sau khi IPO, cổ đông nhà nước sẽ nắm giữ phần còn lại 75% cổ phần.

PV Power không công bố mức vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa, tuy nhiên đến cuối năm 2015, PV Power có vốn điều lệ là 21,8 nghìn tỷ đồng, tương đương 972 triệu USD, tăng 66,1% từ năm 2014.

Cho đến nay, thông tin chi tiết về việc IPO PV Power là rất hạn chế và gần như không có bất kỳ con số cụ thể cũng như thông tin về kế hoạch IPO đã được phê duyệt. Trong trường hợp vốn điều lệ sau IPO sẽ không thay đổi nhiều so với mức vốn hiện tại, mức bán đấu giá 25% cổ phần tương đương với 545 triệu cổ phiếu hay 5,5 nghìn tỷ đồng mệnh giá (243 triệu USD). Nhiều khả năng, Tổng công ty sẽ  tiến hành IPO đồng thời phát hành riêng lẻ cho một đối tác chiến lược.

PV Power chuẩn bị cho quá trình IPO kể từ cuối năm 2015 và phải đến tận tháng 8/2016 thì kế hoạch IPO chi tiết mới được trình phê duyệt lên Bộ Công thương, sau đó Bộ Công thương sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch.

Trong năm 2015, PV Power đã công bố doanh thu thuần hợp nhất là 23,2 nghìn tỷ đồng, giảm 4,3% so với năm 2014, và lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ  là 995 tỷ đồng, giảm 54,8%.

PV Power là công ty sản xuất điện lớn thứ hai sau Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Theo báo cáo thường niên của EVN, đến cuối năm 2014, PV Power chiếm 12,99% tổng công suất sản xuất điện của Việt Nam, trong khi EVN dẫn đầu ngành với tỷ trọng công suất là 60,3%.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet