Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa 18 có 55 đồng chí

Mỹ Hoa

Chiều ngày 17/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 18 tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa 18, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã bầu ra 55 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa 18.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Trần Nam Hồng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã báo cáo yêu cầu, tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo đó, những đồng chí được bầu vào  Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới phải có phẩm chất đạo đức trong sáng, có năng lực lãnh đạo, quản lý, uy tín trong công việc.

Sau phần ứng cử và đề cử tại hội trường, Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và danh sách 61 đồng chí để bầu 55 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa 18, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thay mặt Ban kiểm phiếu, Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Thọ - Trưởng ban kiểm phiếu bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thông báo kết quả bầu cử.

Với tinh thần dân chủ, khách quan, bám sát yêu cầu về tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu và trên cơ sở phát huy trí tuệ của từng đại biểu, Đại hội đã tin tưởng bầu ra 55 đồng chí vào BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Như vậy, kết thúc ngày làm việc đầu tiên, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 18 đã hoàn thành tốt các chương trình Đại hội đề ra.

Được sự nhất trí của Đoàn Chủ tịch, đồng chí Trần Nam Hồng - Phó Bí thư Thường trực tỉnh Hà Tĩnh và đồng chí Lê Đình Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ điều hành phiên họp thứ nhất để bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy; Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet