Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII gồm 52 đồng chí

PV

Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, sáng 24/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bế mạc và thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 52 đồng chí.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 52 đồng chí. Trong phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, Ban Chấp hành đã tiến hành bầu cử Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 đồng chí. Ông Lê Thanh Quang tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Các ông: Nguyễn Tấn Tuân, Lê Đức Vinh được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy. Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 vị. Ông Nguyễn Chuyện được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa khóa XVII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã ra mắt, nhận nhiệm vụ. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, ông Lê Thanh Quang bày tỏ niềm vinh dự khi được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành. Đây là niềm vinh dự lớn lao nhưng cũng là trọng trách nặng nề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Ban Chấp hành mới hứa sẽ nỗ lực phấn đấu xây dựng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII thực sự là trung tâm đoàn kết, thống nhất cùng toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội, xây dựng, phát triển Khánh Hòa trở thành đô thị trực thuộc Trung ương, là tỉnh trung tâm của Nam Trung bộ và tỉnh giàu đẹp của cả nước.

Đồng chí Lê Thanh Quang phát biểu bế mạc Đại hội

Trong phiên bế mạc, Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo tổng hợp góp ý của Đại hội vào dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; báo cáo tổng hợp góp ý của Đại hội vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trình Đại hội XII; tiếp thu ý kiến thảo luận của các đại biểu vào dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Lê Thanh Quang khẳng định, thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII là nguồn cổ vũ to lớn đối với Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Những nội dung và định hướng lớn của Đại hội đòi hỏi mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh phải nghiêm túc chấp hành và quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội đề ra. Trước mắt, đưa Nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống, dấy lên các phong trào thi đua trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm 2015 - 2020, tạo khí thế mới, nguồn lực vững chắc cho sự phát triển bền vững của tỉnh...

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet