Ban chấp hành Trung ương khóa 12 dự kiến có 180 ủy viên chính thức

N.K

Dự kiến nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 12 có 180 ủy viên chính thức, tăng 5 người so với khóa 11.
Họp báo chính thức về Đại hội 12 Đảng Cộng sản Việt Nam

Theo thông tin tại buổi họp báo chính thức về Đại hội 12 Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội lần này sẽ có 1.510 đại biểu, trong đó 173 ủy viên Trung ương chính thức và 24 ủy viên Trung ương dự khuyết là đại biểu đương nhiên, 13 đại biểu chỉ định đến từ các cơ quan ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài, và 1.300 đại biểu do các đảng bộ trực thuộc T.Ư bầu ra. Tỷ lệ đại biểu nữ là 12,85%.

Đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 tuyệt đại đa số có trình độ đại học trở lên, trong đó 241 học vị tiến sĩ, và 55 giáo sư, phó giáo sư.

Về độ tuổi, hai đại biểu trẻ nhất dưới 30, hai đại biểu già nhất trên 70. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - đại biểu đương nhiên là một trong hai người cao tuổi nhất.

Nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 dự kiến sẽ có 180 ủy viên chính thức (tăng 5 người so với khóa 11), 20 ủy viên dự khuyết (giảm 5 người so với khóa 11). Tuy nhiên, con số cụ thể sẽ còn phụ thuộc vào quyết định cũng như kết quả bầu cử tại Đại hội Đảng 12.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet