Cty đấu giá J. Sugarman ở thành phố Cooper, Nam Florida (Mỹ) sắp bán bộ sưu tập “Tội ác cuối cùng” gồm 274 đồ vật được sử dụng cho các tù nhân tại trại tập trung của Đức Quốc xã.

Tin tức về việc bán đấu giá gây phẫn nộ, khi nhiều người cho rằng, Cty kiếm hàng ngàn USD từ nỗi đau của quá khứ, trong khi những người khác nói rằng việc bán này đại diện cho “chủ nghĩa tư bản tồi tệ nhất”.

Theo CAĐN online