Ban Đối ngoại Trung ương làm việc với tỉnh Quảng Ninh

PV

Vừa qua, đoàn công tác của Ban Đối ngoại Trung ương do đồng chí Nguyễn Huy Tăng, Phó Trưởng Ban làm trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh về tình hình thực hiện đường lối của Đảng, nhà nước về công tác đối ngoại.

 Hoạt động đối ngoại của tỉnh Quảng Ninh trong thời gian qua được triển khai theo hướng thống nhất, linh hoạt, toàn diện và phù hợp với tình hình thực tế, góp phần quan trọng vào phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh và công tác đối ngoại chung của cả nước. Quảng Ninh đã thực hiện tốt chủ trương mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương của Trung Quốc đặc biệt là khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây; Duy trì quan hệ kết nghĩa với 3 tỉnh Bắc Lào. Quảng Ninh cũng đang xúc tiến thiết lập quan hệ với các đối tác mới tiềm năng như Liên Bang Nga, Ả rập Xê út; Các địa phương và các tổ chức có uy tín của Nhật Bản….Qua đó, góp phần nâng cao hình ảnh và vị thế của tỉnh Quảng Ninh trong khu vực và thế giới.
Những điểm mới, nổi bật, đặc thù mà tỉnh Quảng Ninh đã và đang triển khai như thành lập Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư; Thí điểm Trung tâm Hành chính công tỉnh và các địa phương; Xây dựng các quy hoạch chiến lược… đã góp phần thu hút nhiều nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư chiến lược đến đầu tư tại tỉnh. Quảng Ninh cũng tăng cường phối hợp, trao đổi chương trình hợp tác đào tạo với một số nước trong khu vực và quốc tế, để nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn cho cán bộ của tỉnh cũng như trao đổi hợp tác trong lĩnh vực du lịch. Đồng chí Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy cũng đề xuất với Đoàn công tác một số nội dung quan trọng nhằm nâng cao chất lượng công tác đối ngoại của tỉnh trong thời gian tới.
Đồng chí Phạm Huy Tăng, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đánh giá cao những thành tựu tỉnh Quảng Ninh đạt được trong phát triển KT-XH, đặc biệt trong công tác đối ngoại. Đề nghị tỉnh  cần tiếp tục triển khai tốt đường lối, chính sách chung của Đảng về công tác đối ngoại, tạo sự nhất quán trong công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại. Đối với các kiến nghị của tỉnh liên quan đến công tác đào tạo, xây dựng hoàn thiện các công trình biên giới, cơ chế chính sách liên quan đến hoạt động đối ngoại, Đoàn công tác tiếp thu và sẽ báo cáo Trung ương xem xét, chỉ đạo giải quyết.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet