Ban hành Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam

Hồng Chuyên

"Chuẩn mực và trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác" là một trong những nội dung tại Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam được Hội Nhà báo Việt Nam thông qua và ban hành.

Ngày 16/12/2016, chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu đã ký Quyết định số 483/QĐ-HNBVN ban hành Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, trong đó nêu rõ: Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam gồm 10 điều, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. 

Hội Nhà báo Việt Nam yêu cầu các cấp Hội Nhà báo tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt và thực hiện Quy định này tới lãnh đạo, hội viên, phóng viên. Giao ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam theo dõi, đôn đốc việc triển khai và thực hiện. Cơ quan Trung ương Hội, Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố; các  Liên chi hội và Chi hội trực thuộc Hội nhà báo Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Ban hành Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam - ảnh 1
Nhà báo tham gia mạng xã hội (facebook và các mạng xã hội khác...) phải chuẩn mực và trách nhiệm. Ảnh minh họa

Trước đó, ngày 15/12/2016, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa X đã thông qua 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, nội dung như sau:

Điều 1:  Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; vì lợi ích của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân; góp phần nâng cao uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Điều 2:  Nghiêm chỉnh thực hiện Hiến pháp, Luật Báo chí, Luật bản quyền và các quy định của pháp luật. Thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích; nội quy, quy chế của cơ quan báo chí nơi công tác.

Điều 3:  Hành nghề trung thực, khách quan, công tâm, không vụ lợi. Bảo vệ công lý và lẽ phải. Không làm sai lệch, xuyên tạc, che giấu sự thật, gây chia rẽ, kích động xã hội, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tình đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia, dân tộc.

Điều 4:  Nêu cao tinh thần nhân văn, tôn trọng quyền con người. Không xâm phạm đời tư, làm tổn hại danh dự, nhân phẩm, lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân.

Điều 5:  Chuẩn mực và trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác.

Điều 6:  Bảo vệ bí mật quốc gia, bí mật nguồn tin theo quy định của pháp luật.

Điều 7:  Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

Điều 8: Tích cực học tập, nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, ngoại ngữ, phấn đấu vì một nền báo chí dân chủ, chuyên nghiệp và hiện đại.

Điều 9:  Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt; Bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Điều 10: Những người làm báo Việt Nam cam kết thực hiện những quy định trên, đó là bổn phận và nguyên tắc hành nghề, là lương tâm và trách nhiệm của người làm báo.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet