Những con số trên 4 hình vuông này tuân theo một quy luật nhất định. Bạn hãy thử tìm và điền vào dấu ? nhé

Chúc các bạn thành công!

PV (Sưu tầm)