Bạn hãy thử tài với bài toán tìm quy luật hóc búa

PV (Sưu tầm)

Những con số trên 4 hình vuông này tuân theo một quy luật nhất định. Bạn hãy thử tìm và điền vào dấu ? nhé
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet