Tỷ lệ nhân viên nhảy việc lớn, ông chủ độc đoán hay hách dịch, không có cơ hội thăng tiến... là một trong những lý do bạn không nên nhận công việc này.