Ban Nội chính Trung ương tổng kết công tác chống tham nhũng năm 2015

Chiều 8/1, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016.
Thường trực Ban bí thư Lê Hồng Anh dự và phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

 

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ năm 2015, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, nhân viên Ban Nội chính Trung ương đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều kết quả trong công tác tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) về lĩnh vực công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo, Ban Nội chính Trung ương đã tích cực tham mưu, đề xuất, chuẩn bị chu đáo nội dung, tổ chức phục vụ tốt các Phiên họp của Ban Chỉ đạo, Cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo; theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các kết luận của Tổng Bí thư-Trưởng Ban Chỉ đạo.

Ban tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại một số bộ, địa phương.

Ban Nội chính Trung ương chủ động kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của các Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo trong hai năm 2013 và 2014; nghiên cứu Đề án, trình Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 50-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng;” nghiên cứu Đề án “Sơ kết ba năm hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng” để đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Ban Nội chính Trung ương ban hành hướng dẫn và đôn đốc, kiểm tra thực hiện bước đầu có hiệu quả việc rà soát tổng thể các cuộc thanh tra kinh tế-xã hội từ đầu nhiệm kỳ đến năm 2014 tại các địa phương để phát hiện các vụ, việc tham nhũng chuyển cơ quan điều tra xử lý theo pháp luật; nghiên cứu, đề xuất Ban Chỉ đạo chỉ đạo cơ quan chức năng hoàn thiện các quy định của pháp luật, thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng.

Ban Nội chính Trung ương làm tốt công tác tham mưu, đề xuất cơ chế phối hợp, đường lối xử lý và chủ động theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo hoặc phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo (đến nay là 19 vụ án, 2 vụ việc); Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc (đến nay là 24 vụ án 3 vụ việc); các tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý (đến nay là 130 vụ án, vụ việc).

Ban Nội chính Trung ương đã nghiên cứu, đề xuất cơ chế phối hợp giữa các cơ quan tố tụng Trung ương và địa phương trong ủy quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc; phối hợp đề xuất và chỉ đạo, đôn đốc giúp Ban Chỉ đạo chỉ đạo đưa tám vụ án nghiêm trọng, phức tạp ra xét xử sơ thẩm trước Đại hội XII của Đảng.

Ban Nội chính Trung ương tích cực nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo những chủ trương, giải pháp về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; quan tâm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về nội chính và phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo, hướng dẫn xử lý nhiều khó khăn, vướng mắc, nhiều vụ án, vụ việc về nội chính, nhất là phát hiện, xử lý các vụ án oan sai, tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, công chức Ban Nội chính Trung ương; đồng thời đề nghị Ban cần có các giải pháp khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nhấn mạnh năm 2016 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; là năm được dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường.

Ban Nội chính Trung ương cần tích cực nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung liên quan đến công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng được nêu trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Ban nâng cao hiệu quả công tác tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo về những chủ trương, chính sách lớn thuộc lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng; nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện các cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý kinh tế-xã hội nhằm phòng ngừa tham nhũng; nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng.

Ban Nội chính Trung ương cần làm tốt nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tập trung tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Chương trình công tác trọng tâm năm 2016.

Ban tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo chỉ đạo về chủ trương xử lý một số vụ việc, vụ án tham nhũng phức tạp có khó khăn, vướng mắc; chỉ đạo kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng; theo dõi, đôn đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc và các tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý...

Ban Nội chính Trung ương chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình để kịp thời tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư các chủ trương, chính sách, giải pháp đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, nhất là các vùng chiến lược, địa bàn trọng điểm; bảo đảm an ninh, an toàn, phục vụ tổ chức thành công Đại hội XII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Ban Nội chính Trung ương tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp giữa với các cơ quan chức năng trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Tại Hội nghị, Ban Nội chính Trung ương đã khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác./.

Theo Vietnamplus

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet