Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái quán triệt NQĐH Đảng XII

BT

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái vừa tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng bộ tỉnh.

 Tỉnh ủy Yên Bái cũng như Đảng bộ nhiều địa phương trong cả nước đã tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Việc đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống được coi là nhiệm vụ hàng đầu.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã quán triệt Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng bộ tỉnh. Các đại biểu đã bổ sung một số giải pháp để Chương trình hành động hiệu quả hơn, sát tỉnh hình địa phương, như cần lập bản quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030; Bổ sung lập mới quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030; Đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ theo hướng đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, đáp ứng xu hướng hội nhập; Đẩy mạnh đào tạo công nhân lành nghề, đồng thời, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ và có giải pháp phòng, chống tham nhũng…

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet