Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội học tập, quán triệt NQ TW 5 khóa XII

N. Huyền

​Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho các báo cáo viên của thành phố.
Các báo cáo viên tham dự hôi nghị

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã được nghe Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký kiêm Ủy viên Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày các nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, trong đó, tập trung vào các nội dung về phát triển kinh tế như: Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường; Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết về phát triển doanh nghiệp nhà nước…

PGS TS. Nguyễn Viết Thông  cũng nhấn mạnh đến những kết quả đã đạt được trong việc xây dựng, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, chỉ ra những hạn chế và phân tích các nguyên nhân dẫn đến hạn chế cũng như phương hướng khắc phục trong thời gian tới.

 Thông qua hội nghị, các báo cáo viên sẽ nhận thức đầy đủ, đúng đắn về Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Từ đó, vận dụng kiến thức để áp dụng với thực tiễn cũng như tuyên truyền tại cơ sở.

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet