Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương thông báo kết quả Đại hội XII

P.V

Ngày 1/2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức Hội nghị báo cáo viên định hướng công tác tuyên truyền miệng tháng 2 năm 2016.

Ngày 1/2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức Hội nghị báo cáo viên định hướng công tác tuyên truyền miệng tháng 2 năm 2016 với sự tham dự của đội ngũ báo cáo viên các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông báo kết quả Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 

Diễn ra trong các ngày từ 20 đến 28/1, Đại hội XII của Đảng đã tập trung thảo luận các văn kiện khẳng định những thành tựu to lớn đất nước đã đạt được, những bài học kinh nghiệm, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và 30 năm đổi mới đất nước. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã tiến hành bầu chức danh Tổng bí thư, bầu Bộ chính trị gồm 19 ủy viên, Ban bí thư gồm 3 ủy viên, bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư khóa XI được Ban chấp hành Trung ương khóa XII tín nhiệm bầu tái đắc cử chức danh Tổng bí thư khóa XII.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet