Bán vốn Nhà nước tại 2 Tổng công ty

Trường Giang

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý với đề nghị của SCIC về việc bán vốn nhà nước tại Tổng công ty cổ phần Đường sông miền Nam và Tổng công ty Cơ điện xây dựng - CTCP.

Tổng công ty CP Đường sông miền Nam là doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải và Tổng công ty Cơ điện xây dựng – CTCP là doanh nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đều được cổ phần hóa theo Quyết của Thủ tướng Chính phủ.

Nhà nước sẽ bán hết vốn tại Tổng công ty cơ điện xây dựng - CTCP

Hiện nay vốn nhà nước tại 2 Tổng công ty tương ứng là 66,58% vốn điều lệ và 29% vốn điều lệ. Hai Tổng công ty này đều đã chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

Theo Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ngày 18/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước thì 2 Tổng công ty nêu trên không thuộc diện Nhà nước phải nắm giữ vốn tại doanh nghiệp.

Căn cứ quy định hiện hành, ý kiến các Bộ và các lý do nêu trên, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý với đề nghị của SCIC về việc bán vốn nhà nước tại Tổng công ty cổ phần Đường sông miền Nam và Tổng công ty Cơ điện xây dựng - CTCP.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet