Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 14

Minh Tâm

Hôm nay 13/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ năm 2015-2020 đã chính thức bắt đầu. Trong Báo cáo chính trị, ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh nêu rõ, Quảng Ninh phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp, dịch vụ vào năm 2020.

Báo cáo chính trị do ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh trình bày tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 14 khẳng định, 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự quan tâm giúp đỡ của các bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương, Đảng bộ, quân và dân toàn tỉnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động sáng tạo, phát huy dân chủ, khắc phục khó khăn, đạt được những kết quả quan trọng, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực.

Đặc biệt, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển toàn diện, kết hợp hài hòa giữa tập trung các đột phá chiến lược và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững. Quy mô và tiềm lực kinh tế của tỉnh không ngừng phát triển. Tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 9,2%/năm, duy trì ở mức cao so với mặt bằng chung cả nước là 5,82%. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đạt 3.900 USD, gấp 1,76 lần so với năm 2010. 

Quảng Ninh đã trở thành một trong 5 địa phương dẫn đầu cả nước về số thu ngân sách trên địa bàn. Các ngành sản xuất công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp tăng trưởng ổn định theo hướng tích cực, đặc biệt tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ. Khẳng định vị trí tiên phong về thực hiện đồng bộ, hiệu quả xây dựng nông thôn mới.

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc đọc báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 14.

Văn hóa - xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân được cải thiện. Mặc dù kinh tế khó khăn, song tổng chi cho an sinh xã hội gấp hai lần so với giai đoạn trước, giải quyết nhiều việc làm mới và giảm nghèo rõ rệt.

Quốc phòng, an ninh được củng cố, giữ vững chủ quyền biển đảo và trên đất liền, duy trì đường biên giới hòa bình, hữu nghị với Trung Quốc; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quan hệ đối ngoại được tăng cường theo hướng hiệu quả, thiết thực hơn bằng các hình thức hợp tác cụ thể.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến rõ nét theo hướng đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế; bước đầu đã thay đổi được căn bản về nhận thức, phương pháp, tinh thần và thái độ làm việc của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao.

Về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn 2015- 2020, phấn đấu đến năm 2020, xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh có cơ cấu kinh tế dịch vụ, công nghiệp, là trung tâm du lịch chất lượng cao của khu vực, một trong những cực tăng trưởng kinh tế của miền Bắc với hạ tầng kinh tế, xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giảm nghèo bền vững; tổ chức đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; giữ vững chủ quyền biên giới; đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; bảo vệ và cải thiện rõ rệt môi trường sinh thái; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; bảo tồn và phát huy bền vững các giá trị của Di sản - Kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long và các khu danh thắng, di tích lịch sử.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet