Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Trung ương khóa 11

Lê Hiền - Trần Huệ

Sáng nay 21/1, tại phiên khai mạc Đại hội Đảng 12, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Trung ương khóa 11.
 Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11. (Ảnh: TTXVN)

Theo đó, báo cáo kiểm điểm tập trung ở nhiều nội dung, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của BCH TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ Đại hội Đảng 11 đặt ra.

Báo cáo đề cập đến vấn đề đánh giá các Ủy viên trung ương khóa 11, khẳng định đa số các ủy viên đều nêu gương tốt về phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, dám nghĩ, dám làm, lắng nghe nhân dân, chủ động tham gia những đề án quan trọng liên quan đến quốc kế dân sinh. Do đó hầu hết đều có tín nhiệm cao trong cơ quan và đơn vị phụ trách.

Bên cạnh việc ghi nhận nhiều thành quả đạt được, báo cáo của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Lê Hồng Anh cũng thừa nhận: “Vẫn còn những đồng chí chưa gương mẫu hoặc để vợ, con, người thân, cấp dưới lợi dụng, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước”.

Trong báo cáo này, đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh việc một số ủy viên trung ương chưa thực hiện tốt nhiệm vụ, chưa phát huy hết vai trò, chưa nắm chắc tình hình địa phương, đơn vị, thiếu chủ động lãnh đạo xử lý kịp thời những tình huống phức tạp. 

Vẫn còn những ủy viên chưa quan tâm, phát hiện và đề xuất với trung ương những vấn đề khó khăn bức xúc. Đồng thời chưa kịp thời chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc nghiên cứu thấu đáo các vấn đề nổi lên trong ngành mình, địa phương mình.

Về kinh tế, Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 cho rằng, thành tựu nổi bật mà Ban chấp hành trung ương khóa 11 đánh giá cao đó chính là việc kịp thời có những quyết sách, chỉ đạo để có sự hội nhập kinh tế quốc tế. Cụ thể là Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã kịp thời cho các chủ trương về phương án kết thúc đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); Hiệp định hương mại tự do với Liên minh Châu Âu (EU); Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh kinh tế Á – Âu...

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã kịp thời xử lý một số vấn đề quan trọng trong quan hệ kinh tế với các nước và kịp thời đề ra các phương án, giải pháp phát triển kinh tế nhằm giảm dần sự phụ thuộc vào một số thị trường nhất định.

Ban Chấp hành Trung ương cũng đã nhận định đúng tình hình, kịp thời điều chỉnh nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế: “Điều này đã giúp kinh tế vượt qua khó khăn, thách thức, tránh được khủng hoảng, lạm phát được kiểm soát, kinh tế vĩ mô dần ổn định, tăng trưởng đạt tốc độ khá...”

Về những mặt chưa đạt được, Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 chỉ ra rằng Bộ Chính trị, Ban Bí thư “chưa quyết liệt trong chỉ đạo một số vấn đề kinh tế - xã hội phức tạp, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của nền kinh tế”.

“Đặc biệt, trong một số trường hợp, chưa chú ý kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, nhất là ở những lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, chiến lược” – ông Lê Hồng Anh trình bày báo cáo.

Tập thể Ban Chấp hành Trung ương chưa có giải pháp mạnh mẽ khắc phục những khó khăn, yếu kém và đổi mới đồng bộ, toàn diện nền kinh tế. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt kế hoạch. 

Báo cáo còn chỉ ra khuyết điểm của Trung ương chậm bàn hoặc bàn chưa triệt để một số vấn đề lớn liên quan đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại và một số vấn đề mới phát sinh nên chưa kịp thời đề ra chủ trương giải pháp thích hợp để khai thác tốt những thời cơ, thuận lợi, khắc phục khó khăn trong hội nhập quốc tế.

“Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xin nghiêm túc tự phê bình trước Đại hội và toàn Đảng, toàn dân về những khuyết điểm, thiếu sót nêu trên”, ông Lê Hồng Anh khẳng định trước toàn Đại hội.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet