Báo chí ngành TT&TT phải gương mẫu trong nền báo chí cách mạng

Bình Minh

"Các cơ quan báo chí của Bộ TT&TT phải là cơ quan báo chí gương mẫu trong nền báo chí cách mạng Việt Nam, giảm thiểu thấp nhất sai sót, và thực hiện tốt quy hoạch báo chí, Luật Báo chí", Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn nói.

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Đảng bộ Bộ TT&TT chiều nay, 14/1/2016, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son và Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn cùng nhấn mạnh vai trò gương mẫu của báo chí ngành TT&TT.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Thái Anh.

Chỉ đạo công tác trọng tâm năm 2016 của Đảng bộ Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son yêu cầu Đảng bộ Bộ TT&TT cần tăng cường công tác chính trị tư tưởng, tích cực tham gia chỉ đạo định hướng công tác tuyên truyền trong nội bộ cũng như trên báo chí, trước hết là báo chí của ngành TT&TT.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh: "Báo chí của ngành TT&TT thì tôn chỉ, mục đích chính phải là tuyên truyền về ngành TT&TT, sau đó mới tuyên truyền về các ngành khác. Các cơ quan báo chí của ngành TT&TT phải gương mẫu đi đầu trong nhiệm vụ thông tin tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Đồng thời phải tích cực đấu tranh với các thế lực thù địch, phản bác luận điệu sai trái, tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ cũng như trong toàn xã hội. Việc khai thác được quảng cáo nhiều hay ít tùy thuộc vào sự năng động của từng tờ báo".

Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thái Anh.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn cũng yêu cầu: "Các cơ quan báo chí của Bộ TT&TT phải là cơ quan báo chí gương mẫu trong nền báo chí cách mạng Việt Nam; giảm thiểu thấp nhất sai sót, vi phạm; và thực hiện tốt quy hoạch báo chí, Luật Báo chí. Đồng thời, báo chí của Bộ TT&TT phải tham gia tích cực trong việc đấu tranh chống âm mưu diễn biến hòa bình, chống luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch".

Về khía cạnh kinh tế báo chí, trước ý kiến cho rằng báo chí đang bị sụt giảm nguồn thu từ quảng cáo, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn nhận xét: "Các tờ báo cần tuyên truyền thế nào để người ta (các doanh nghiệp - PV) chạy đến mình đề nghị làm quảng cáo chứ không phải là mình phải đến xin người ta quảng cáo".

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn cũng khuyến nghị các báo của ngành TT&TT phải học cách của các tờ báo khác để có thể tăng được doanh thu từ quảng cáo mà vẫn đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích hoạt động.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet