Báo chí tích cực tuyên truyền hướng về vùng dân tộc thiểu số

Bình Minh

Theo Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn, các báo, tạp chí thuộc diện cấp phát cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi đã chủ động, tích cực hơn trong việc tuyên truyền hướng về vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS.

Ngày 21/8, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị giao ban báo chí quý III với các báo, tạp chí thực hiện Quyết định số 59/QĐ-TTg năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng đồng bào DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn phát biểu tại Hội nghị

 

Theo báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 59/QĐ-TTg trong 8 tháng đầu năm 2017 và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm do ông Vũ Hữu Hoạt, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền (Ủy ban Dân tộc) trình bày, thì từ đầu năm đến nay, Ủy ban Dân tộc đã kịp thời định hướng và cung cấp thông tin tuyên truyền về công tác dân tộc, chính sách dân tộc cho các báo, tạp chí theo chủ đề hàng tháng, quý. Thông qua công tác điểm báo, nâng cao chất lượng quản lý nội dung các ấn phẩm báo, tạp chí, đã kịp thời những hạn chế để phục vụ tốt các đối tượng thụ hưởng chính sách.

Các báo, tạp chí đã tập trung tuyên truyền những nhiệm vụ trọng tâm công tác dân tộc và kết quả thực hiện chính sách dân tộc ở vùng DTTS và miền núi; kịp thời thông tin các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Ủy ban Dân tộc; các Bộ, ngành về công tác dân tộc…

Đặc biệt, các báo, tạp chí đã thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, bám sát nhiệm vụ chính trị, đề cao trách nhiệm trong việc cải tiến nội dung, hình thức, chất lượng thông tin. Trong đó, các báo xuất bản ấn phẩm chuyên đề bước đầu đạt hiệu quả thiết thực. Việc trình bày đã có sức thu hút, lôi cuốn, thuyết phục đồng bào tốt hơn.

Những tháng cuối năm 2017, các báo, tạp chí trên cơ sở tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ tuyên truyền, cần tổ chức nghiên cứu, xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 8/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “ Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2021”.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc năm 2017; các sự kiện chính trị xã hội quan trọng do Ủy ban Dân tộc tổ chức; tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương; tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức các báo, tạp chí…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn đánh giá cao những kết quả đạt được của các báo, tạp chí trong việc thực hiện nhiệm vụ và khẳng định: Các báo, tạp chí đã chủ động, tích cực hơn trong việc tuyên truyền hướng về vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS.

Thời gian tới, các báo, tạp chí phải không ngừng nâng cao chất lượng bài viết; nắm bắt thường xuyên hệ thống chính sách dân tộc để thông tin kịp thời, riêng các chính sách đặc thù cho vùng DTTS, miền núi thì phải tuyên truyền chuyên sâu hơn.

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet