Bảo hiểm Bảo Việt đạt lợi nhuận trước thuế 368,351 tỷ đồng năm 2015

PV

Ngày 22/1/2016, tại Hà Nội, Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt đã tổ chức thành công Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2016.

Tại Hội nghị, ông Phan Kim Bằng - Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiêm Tổng Giám đốc đã báo cáo trước toàn thể Hội nghị về kết quả kinh doanh năm 2015 của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt. Theo đó, năm 2015, Bảo hiểm Bảo Việt đã hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh đề ra: Tổng doanh thu đạt 6.933,8 tỷ đồng; doanh thu bảo hiểm gốc là 5.928 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 368,351 tỷ đồng, tăng trưởng 15,7%. Tỷ lệ bồi thường trên phí gốc của Bảo hiểm Bảo Việt đã được kiểm soát tốt, giảm 5,2% so với năm 2014.


Năm 2016, với phương châm kinh doanh “ĐỔI MỚI - HIỆU QUẢ - TĂNG TRƯỞNG”, Bảo hiểm Bảo Việt đặt mục tiêu tổng doanh thu 7.306 tỷ đồng, tăng trưởng 6,5%; doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 6.932 tỷ đồng.

Để đạt mục tiêu trên, Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp, triển khai mô hình kinh doanh theo định hướng quản lý tập trung trong quản lý nghiệp vụ, giải quyết bồi thường, đổi mới công tác quản trị và mô hình tổ chức góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh; chuyên môn hóa các công ty thành viên theo hướng tập trung vào bán hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng trên nền tảng công nghệ thông tin…

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Quang Phi, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt ghi nhận những thành quả mà Bảo hiểm Bảo Việt đã đạt được trong năm qua. Đồng thời Tổng Giám đốc Tập đoàn chỉ đạo Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục nỗ lực hơn nữa, thực hiện tốt các giải pháp đã đề ra, hoàn thành thắng lợi mục tiêu kinh doanh năm 2016, lần đầu tiên tạo tiền đề thuận lợi cho việc thực hiện kế hoạch chiến lược giai đoạn 2016-2020.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet