Bảo Lâm tích cực tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

Hải Đăng

Với một địa bàn 30% dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số và dân kinh tế mới, dân di cư tự do nhiều, nhưng huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) đã đạt những thành tựu đáng kể trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc giá xây dựng nông thôn mới, từ 2011 đến nay huyện Bảo Lâm đã đầu tư gần 2.180 tỷ đồng xây dựng hạ tầng, đảm bảo an sinh xã hội. Trong đó, nhà nước đầu tư gần 70 tỷ đồng, nguồn vốn lồng nghép trên 400 tỷ đồng, hơn 1.700 tỷ đồng vốn tín dụng, vốn doanh nghiệp, đồng thời nhân dân đóng góp hơn 116 tỷ đồng và hiến đất, góp công xây dựng nông thôn mới. Từ nguồn kinh phí này Bảo Lâm đã xây dựng, tu sữa trên 238km đường giao thông các loại; xây dựng trường lớp, nhà văn hóa cộng đồng, trạm y tế, công trình nước sạch…

Cũng như nhiều địa phương khác, trong chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, huyện Bảo Lâm ban hành nghị quyết chuyên đề; tổ chức tuyên truyền sâu rộng; vận hành đồng bộ cả hệ thống chính trị từ cấp huyện đến cấp xã; huy động sức sáng tạo và đồng tâm nhất trí trong toàn dân; nhân rộng những điển hình và mô hình tiêu biểu; lồng ghép các chương trình mục tiêu, các dự án…

Đặc biệt về tuyên truyền, toàn huyện đã xây dựng 14 cụm pano, 13 áp phích, 110 băng rôn; in 1.350 cuốn sổ tay cấp phát cho cán bộ thôn, xã, huyện và những người uy tín trong cộng đồng dân cư. Toàn huyện phát động phong trào, các tổ chức đoàn thể triển khai các hội nghị, các phong trào thi đua…

Sự sáng tạo và đạt nhiều ý nghĩa ở Bảo Lâm là huyện tổ chức hội thi “Kiến thức cán bộ xây dựng nông thôn mới” thu hút hơn 200 thí sinh là cán bộ cấp xã, cấp thôn tham gia.

Trong lĩnh vực sản xuất, trên địa bàn xuất hiện nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao, như: cà phê, chè, bơ ghép, chăn nuôi… góp phần nâng giá trị sản xuất ngày càng cao. Đến nay, ngoài 4 xã, gồm: Lộc An, Lộc Thành, Lộc Quảng, Lộc Ngãi đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Bảo Lâm còn có 9 xã đạt từ 10 – 15 tiêu chí nông thôn mới.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet