Mực thối, tôm bị tiêm hóa chất, rau "tắm" thuốc trừ sâu, thịt bị ruồi bu kín... tất cả đã được ghi lại trong đoạn video này.
Thực trạng thực phẩm bẩn vô cùng cấp bách tại Việt Nam

 

Theo Trí Thức Trẻ