Bao phủ Bảo hiểm y tế toàn dân còn nhiều vướng mắc

Khánh Ngọc

Theo Thứ trưởng, Tống giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh, để đảm bảo bao phủ BHYT toàn dân cần có nhiều biện pháp tích cực hơn nữa.
Cố gắng tăng đến 90% người dân tham gia BHYT
Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về BHYT do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì, BHXH Việt nam phấn đấu 90% người dân tham gia BHYT

Trong năm 2015, toàn ngành BHXH đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu bao phủ BHYT được Thủ tướng Chính phủ giao, với trên 76,5% dân số cả nước có BHYT; đầu năm 2016 cũng đã có trên 70,8 triệu đối tượng tham gia BHYT, tăng khoảng 0,83 triệu, tương đương với 1,2% so với năm 2015 và đang tích cực triển khai để hoàn thành chỉ tiêu bao phủ 78% dân số có BHYT đạt theo Quyết định số 1584/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện, vẫn đang tồn tại một số khó khăn, vướng mắc. BHXH Việt Nam chưa được giao đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn để có thể chủ động, tích cực hơn trong công tác tham mưu, xây dựng cơ chế, chính sách, đề xuất những giải pháp phù hợp để phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHYT. 

Quyết định số 1584/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ giao các địa phương huy động các nguồn lực tài chính để hỗ trợ cho người dân tham gia BHYT, trước mắt là hỗ trợ 30% mức đóng BHYT còn lại của các đối tượng thuộc hộ cận nghèo nhưng đến nay vẫn còn một số tỉnh, thành phố chưa có cơ chế hỗ trợ một phần mức đóng BHYT còn lại của các đối tượng là người thuộc hộ cận nghèo (có biểu đính kèm); hầu hết các địa phương chưa hỗ trợ được hộ nông – lâm – ngư – diêm nghiệp có mức sống trung bình, học sinh, sinh viên thuộc các hộ gia đình đông con khó khăn về kinh tế…

Bên cạnh đó, lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ y tế còn chậm và chưa đảm bảo sự công bằng giữa những người bệnh có thẻ BHYT và người chưa tham gia BHYT, chưa tạo được động lực khuyến khích người dân tham gia BHYT. Chưa có giải pháp phù hợp để có thể khai thác triệt để và đảm bảo quyền lợi được tham gia BHYT của người tham gia BHYT hộ gia đình theo Nghị quyết 98/2015/QH13 cho các đối tượng sinh sống ở các vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thuộc diện vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn đã có trong danh sách được phê duyệt theo Quyết định 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ nhưng chưa được xác định lại trong danh sách được phê duyệt theo Quyết định số 1049/QĐ-TTG ngày 26/6/2014 và Quyết định số 12/QĐ-TTG ngày 11/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ;

Để đảm bảo hoàn thành sớm hơn mục tiêu tiến tới BHYT toàn dân, BHXH Việt Nam đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành Quyết định điều chỉnh chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT giai đoạn 2016 -2020 với định hướng phấn đấu đến năm 2020, cả nước có ít nhất 90% dân số có BHYT.

Ngoài ra, theo bà Minh, Bộ Y tế nên tập trung, tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ y tế, cải cách thủ tục khám, chữa bệnh, tinh thần thái độ phục vụ để nâng cao tính hấp dẫn đối với người bệnh BHYT.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet