Bảo Việt công bố hoàn thành 92,3% kế hoạch năm

Hiền Anh

Tập đoàn Bảo Việt (BVH) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 với sự tăng trưởng ấn tượng trong lĩnh vực kinh doanh nòng cốt là bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ.

Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất 6 tháng đầu năm tăng trưởng 28,8% so với cùng kỳ năm 2016, lợi nhuận sau thuế hoàn thành 92,3% kế hoạch năm. Tổng doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng 31,4%, hoàn thành 51,2% kế hoạch năm; tổng doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tăng 22,3% so với cùng kỳ, bám sát kế hoạch cả năm. Tổng tài sản hợp nhất tại ngày 30/6/2017 đạt 82.887 tỷ đồng.

Riêng công ty mẹ đạt doanh thu tăng trưởng 8,2% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế hoàn thành 55,1% kế hoạch năm.

Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng cao 31,4% so với cùng kỳ; doanh thu phí bảo hiểm tăng 30,5%, tiếp tục dẫn đầu thị trường về doanh thu khai thác mới với mức tăng trưởng 35%. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục mở rộng quy mô, nâng tổng số công ty thành viên thuộc Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ lên 75 công ty trên cả nước.

Trong khi đó, Bảo hiểm Bảo Việt  ghi nhận mức tăng 22,3% về tổng doanh thu; doanh thu phí bảo hiểm gốc tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng 2 con số với 22,43%. Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 71% kế hoạch năm, tăng trưởng 15,3%. Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục đứng số 1 về thị phần bảo hiểm phi nhân thọ với 78 công ty thành viên.

Cũng theo công bố của Bảo Việt, tại thời điểm 30/06/2017, Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) quản lý 41.319 tỷ đồng, tăng hơn 3.000 tỷ đồng, tương ứng 8,5% so với cuối năm 2016. Tổng doanh thu tăng trưởng 8,8% so với cùng kỳ.

Tổng doanh thu trong 6 tháng đầu năm của công ty thành viên khác là Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) hoàn thành 66,1% kế hoạch năm, tăng trưởng 42,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 60,8% kế hoạch cả năm. BVSC đang giữ vị trí thứ 5 trong Top 10 các công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ tại HNX, với thị phần đạt 6,7% đồng thời nằm trong Top 10 các công ty chứng khoán có thị phần môi giới trái phiếu lớn nhất.

Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức ở mức 10%, tương đương với 680,5 tỷ đồng, bằng 66,6% lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ; tăng thêm 2% so với kế hoạch cổ tức Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã thông qua (8%). Thời gian thực hiện chi trả bắt đầu từ ngày 31/8/2017.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet