Bảo Việt tái bảo hiểm cho Vinasat-1 và Vinasat-2 của VNPT/VNPT-I

P.V

Vinasat-1 và Vinasat-2 của VNPT/VNPT-I được tái tục bảo hiểm với giá trị gần 247 triệu Đôla Mỹ cho giai đoạn hoạt động 2015-2016

Chiều ngày 14/5, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết Hợp đồng bảo hiểm cho Vệ tinh Vinasat 1 và Vinasat 2 của VNPT/VNPT-I. Các bên tham gia Lễ ký gồm bên tham gia bảo hiểm là Công ty Viễn thông Quốc tế và bên nhận bảo hiểm là Liên danh bảo hiểm giữa Tổng Công ty CP Bưu điện (PTI) và Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo hiểm Bảo Việt - BHBV).

 

Theo Hợp đồng, VINASAT-1 và VINASAT-2 tiếp tục được bảo hiểm trong thời gian hoạt động trên quỹ đạo từ 00 giờ 01’ từ ngày 16/5/2015 đến 00 giờ 01’ ngày 16/5/2016 (Giờ Việt Nam). Tổng mức trách nhiệm bảo hiểm cho hai vệ tinh là gần 247 triệu Đôla Mỹ, trong đó vệ sinh VINASAT-1 được bảo hiểm với giá trị trên 84,751 triệu Đôla Mỹ và VINASAT-2 là gần 162 triệu Đôla Mỹ.

Liên danh PTI/BHBV được Công ty Viễn thông Quốc tế tin tưởng, lựa chọn để cung cấp bảo hiểm cho cả 2 quả vệ tinh Vinasat-1 và Vinasat-2 trong quá trình phóng và quá trình hoạt động trên quỹ đạo. Trong đó bảo hiểm cho vệ tinh Vinasat-1 từ năm 2008 và bảo hiểm Vinasat-2 từ năm 2012 cho tới nay. Việc bảo hiểm được thực hiện theo và tái tục hàng năm – tương ứng với mỗi kỳ bảo hiểm kéo dài là 12 tháng. Với hợp đồng bảo hiểm vệ tinh giai đoạn 2015-2016 lần này, hai doanh nghiệp nhận bảo hiểm theo tỷ lệ PTI 70% và BHBV 30%. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet