Bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 vào ngày 26/1

Trần Huệ - Lê Hiền

Sau phiên khai mạc và thảo luận các văn kiện Đại hội Đảng 12, lấy ý kiến đại biểu về dự kiến những vấn đề cần biểu quyết, ngày 23/1, Đại hội sẽ thảo luận và biểu quyết số lượng nhân sự Ban Chấp hành trung ương khóa 12.

Theo dự kiến, chiều 23/1, Đại hội Đảng 12 sẽ nghe báo cáo của Ban Chấp hành trung ương (BCH TƯ) khóa 11 về công tác nhân sự BCH TƯ khóa 12. Sau đó Đại hội thảo luận và biểu quyết về số lượng nhân sự Ban Chấp hành trung ương khóa 12.

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau đó, Đại hội thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu, danh sách đề cử BCH TƯ khóa 12. Đại biểu ghi phiếu ứng cử, đề cử vào BCH TƯ khóa 12.  Thực hiện quy trình biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi sanh sách đề cử BCH TƯ khóa 12 và bầu Ban kiểm phiếu.

Ngày 26/2 đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành trung ương khóa 12.

Đại hội Đảng 12 có chủ đề "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.” 

1.510 đại biểu chính thức thay mặt hơn 4,5 triệu đảng viên, tiêu biểu cho sức mạnh đoàn kết, ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng, đã về dự Đại hội.

Tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI: Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng, Lê Hồng Anh, Tô Huy Rứa, Ngô Văn Dụ, Đinh Thế Huynh, Tòng Thị Phóng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Thị Kim Ngân, Phùng Quang Thanh, Trần Đại Quang, Phạm Quang Nghị, Lê Thanh Hải và đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet