Bầu Chủ tịch QH, Chủ tịch nước, Thủ tướng tại Kỳ họp thứ nhất - Quốc hội XIV

Tuấn Minh

Theo dự kiến chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 14, vào ngày 25/7, Chủ tịch Quốc hội sẽ trình bày Tờ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Như Infonet đã đưa tin, sáng nay (13/6), sau khi khai mạc phiên họp thứ 49, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến  về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 14.

Theo dự kiến chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 14, vào lúc 9h ngày 20/7, Chủ tịch Quốc hội khóa 13 Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ phát biểu khai mạc kỳ họp và điều khiển các phiên họp cho đến khi Quốc hội bầu được Chủ tịch Quốc hội khóa 14.

Tiếp đó, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng phát biểu ý kiến.

Sau đó, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng bầu cử quốc gia Tòng Thị Phóng trình bày Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2020; kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên thệ khi được Quốc hội bầu tại kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 13.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14.

Vào buổi chiều, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2016.

Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội khóa 13 Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2016.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của kỳ họp thứ nhất này là Quốc hội sẽ xem xét, quyết định, phê chuẩn các nhân sự cấp cao của Nhà nước. Theo đó, sau phiên khai mạc, Chủ tịch Quốc hội khóa 13 Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 13 trình bày Tờ trình về số Phó Chủ tịch Quốc hội, số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Sang ngày 21/7/2016, đầu giờ sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa 13 Tòng Thị Phóng thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 13 báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến số Phó Chủ tịch, số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Sau khi Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về số Phó Chủ tịch, số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội khóa 13 Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 13 trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Sau khi Quốc hội bầu được Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội mới sẽ trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước.

Tiếp đó, đến ngày 25/7, Chủ tịch Quốc hội trình bày Tờ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Sau đó, Chủ tịch nước sẽ trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ….

Ngoài công tác nhân sự, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2016.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014 bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Biểu quyết thông qua về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề bằng hệ thống biểu quyết điện tử....

Dự kiến, tổng thời gian làm việc của Quốc hội 14 tại kỳ họp đầu tiên khoảng 9 ngày, trong đó họp phiên trù bị và khai mạc vào ngày 20/7 và dự kiến bế mạc vào ngày 30/7/2016.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet