Bầu cử Quốc hội khóa 14: Hà Nội yêu cầu hiệp thương lần 3 đảm bảo cơ cấu

Vạn Xuân

Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội vừa kết thúc đợt giám sát thứ nhất về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo báo cáo tổng hợp của Ban Pháp chế HĐND TP, việc phối hợp trong công tác hiệp thương giới thiệu người ứng đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 lần 1, lần 2 đảm bảo theo quy định và cơ bản đúng cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đúng quy định của pháp luật.

Các công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử; giải quyết khiếu nại, tố cáo; an ninh, trật tự; chuẩn bị cơ sở vật chất cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2020 được các quận, huyện, thị xã quan tâm chỉ đạo, có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo đúng quy định và hướng dẫn tại các văn bản của Trung ương, Thành phố.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế như: Khiếu nại, tố cáo tồn đọng nhiều năm ở một số địa phương chưa giải quyết dứt điểm, một số vụ việc mới phát sinh chủ yếu liên quan đến quản lý đất đai, dồn điền đổi thửa, triển khai dự án thương mại mới, đền bù giải phóng mặt bằng tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định, tác động xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn một số quận, huyện.

Cử tri đi bầu cử Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp 2011-2016.

Một số xã chưa đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần khi thực hiện hiệp thương; một số xã kiện toàn cán bộ, làm công tác bầu cử chưa có kinh nghiệm, lúng túng trong việc thực hiện các bước của quy trình hiệp thương.

Ngoài ra, vẫn còn một số khó khăn như: Tài liệu hướng dẫn của Trung ương liên quan đến bầu cử chuyển cho các đơn vị còn chậm so với tiến độ thực hiện các bước theo quy trình; Về phân bổ kinh phí, hướng dẫn định mức chi phục vụ bầu cử: Ở một số nội dung còn chưa thực sự phù hợp thực tế; chưa có hướng dẫn nội dung chi về tổ chức thực hiện hội nghị cử tri lấy ý kiến về người ứng cử nơi cư trú, kinh phí hoạt động của các tổ bầu cử và kinh phí chi tại khu vực bỏ phiếu riêng (lực lượng vũ trang, trường đại học, khu công nghiệp, trại giam). Việc kiện toàn cán bộ chuyên trách ở cấp xã (loại 2) gặp nhiều khó khăn khi triển khai thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Theo báo cáo, qua giám sát cho thấy, từ nay cho đến ngày bầu cử 22/5/2016, công việc về bầu cử nhiều hơn và được đánh giá là hết sức quan trọng, có tính chất quyết định đến thành công của cuộc bầu cử. Để đảm bảo ngày bầu cử diễn ra dân chủ, khách quan, đúng quy định của pháp luật và thật sự là ngày hội của toàn dân, Đoàn giám sát HĐND TP đề nghị các quận, huyện, thị xã tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sau:

Đối với các thành viên Ủy ban bầu cử: Tăng cường theo dõi, cập nhật tình hình các địa bàn theo phân công của Ủy ban bầu cử; kịp thời báo cáo với Chủ tịch Ủy ban bầu cử để xử lý những vấn đề phát sinh (nếu có).

Đối với các Sở, ban, ngành Thành phố: Đề nghị Sở Nội vụ tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử cho các đơn vị cấp xã, phường, nhất là việc lập danh sách cử tri đối với các đối tượng mới theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; Đề nghị Sở Tài chính, Sở Nội vụ: Kịp thời hướng dẫn tháo gỡ khó khăn trong quá trình lập dự toán và sử dụng kinh phí cho công tác bầu cử để tạo thuận lợi nhất cho các đơn vị triển khai thực hiện (Định mức chi theo hướng dẫn của Bộ Tài chính có một số nội dung chưa sát thực tế như khắc dấu, làm hòm phiếu; Chưa có hướng dẫn mức chi tổ chức thực hiện hội nghị tiếp xúc cử tri ở nơi công tác, nơi cư trú trong khi thực tế phải chi khi triển khai…); Đề nghị Công an Thành phố, Thanh tra Thành phố: Phối hợp chặt chẽ với quận, huyện, thị xã trong giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người; có phương án đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử; chủ động dự báo và xử lý kịp thời các tình huống xảy ra.

Đối với các quận, huyện, thị xã: Cấp ủy cấp huyện tập trung lãnh đạo và chịu trách nhiệm tổ chức thành công bầu cử trên địa bàn; Chỉ đạo xã, phường, thị trấn lựa chọn nhân sự Tổ bầu cử chú ý các thành viên có trách nhiệm, hiểu biết pháp luật, công tâm, khách quan, uy tín và đủ sức khỏe; Đối với việc lập và niêm yết danh sách cử tri: Lưu ý những những cử tri là đối tượng mới (tạm giam, tạm giữ, giáo dục bắt buộc, cai nghiện bắt buộc); Tổ chức hiệp thương lần 3 đảm bảo cơ cấu, thành phần và số dư theo quy định;

Nghiêm túc thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp và đông người. Bảo đảm công tác an ninh, trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử; Tiếp tục quan tâm và triển khai hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử; tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc cử tri, các cuộc vận động bầu cử; Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ bầu cử; thực hiện đúng quy định về hòm phiếu, trang trí ở khu vực bỏ phiếu; Và thực hiện tốt các công việc khác liên quan đến bầu cử theo quy định, bảo đảm kết quả tốt.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet