Bầu xong nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020

Minh Tâm

Ngày làm việc thứ 2, chiều 13/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành bầu nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Như Infonet đã thông tin, sáng 13/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2015-2020 đã chính thức khai mạc.

Chiều cùng ngày Đại hội đã tiến hành giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020 và thảo luận phương án nhân sự. 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua danh sách nhân sự giới thiệu 62 đồng chí để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2015- 2020. 

Trên cơ sở danh sách nhân sự gồm 62 đồng chí, Đại hội đã tiến hành bầu cử 56 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh.

Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020

Tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2010-2015 đã quán triệt yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV; đề cử danh sách nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII giới thiệu.

Theo đó, những đồng chí được giới thiệu để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV bảo đảm đúng cơ cấu, quy hoạch; là những đồng chí có đức, có tài, có năng lực lãnh đạo, quản lý, có uy tín trong công việc và trong cuộc sống, trong đó chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Công tác nhân sự được thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, thực sự phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể, công tâm, khách quan.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh, các bước quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII thực hiện bảo đảm khách quan, dân chủ, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu theo đúng quy định và được các ban xây dựng Đảng của Trung ương thẩm định, Bộ Chính trị xét duyệt. 

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đề nghị các đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể, công tâm lựa chọn những cán bộ đủ tiêu chuẩn, đúng cơ cấu để bầu vào cấp ủy khóa mới, bảo đảm phát huy năng lực, trình độ, góp phần cùng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong những năm tới.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet