BCH Quân sự huyện Đất Đỏ (Bà Rịa-Vũng Tàu) tham gia phát triển kinh tế-xã hội

Uyên Châu

Trong những năm qua, cùng với “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và “LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới”, Ban CHQS huyện Đất Đỏ đã tích cực tham gia vào công tác xây dựng phát triển kinh tế trên địa bàn.

Theo đó, hàng năm, Ban CHQS huyện Đất Đỏ đã tham mưu cho Huyện ủy xây dựng kế hoạch phối hợp với các đơn vị LLVT đứng chân trên địa bàn thực hiện phong trào “LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới”, làm công tác dân vận trên địa bàn, Các văn bản chỉ đạo cấp ủy, các ban ngành, đoàn thể địa phương tham gia cùng LLVT trong triển khai thực hiện.

Đây chính là hoạt động thiết thực để lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện tham gia phát triển kinh tế-xã hội cùng với địa phương.

Chú trọng xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh về chính trị, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp. Trong 5 năm qua, phát triển được 86 đảng viên trong dân quân tự vệ, 15 đảng viên trong dự bị động viên, 21 đảng viên trong thanh niên nhập ngũ. Đến nay, tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 24,86% (riêng dân quân đạt 21,30%).

Tỷ lệ đảng viên trong DBĐV đạt 11,30%; trong đó sỹ quan đạt 63%. Có 8/8 chi bộ quân sự có cấp ủy vững chắc. 100% cán bộ Ban CHQS cấp xã, khu phố, ấp đội trưởng, trung đội trưởng dân quân là đảng viên; các trung đội dân quân cơ động có tổ Đảng.

Ngoài ra, hàng năm Ban CHQS huyện còn chỉ đạo các Cụm thi đua phối hợp với các lực lượng, các ban ngành, đoàn thể địa phương với hàng ngàn ngày công làm công tác dân vận trên địa bàn, giúp dân giảm nghèo trên địa bàn.

Với kết quả trên, LLVT huyện đã chung tay cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện xây dựng nông thôn mới ở địa phương, tính đến nay toàn huyện có 4/6 xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, 02 thị trấn đạt thị trấn văn minh đô thị.

Qua đó, tạo động lực mạnh mẽ, khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, động viên mọi cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện hăng hái, tích cực thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân đội về xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương phấn đấu đến năm 2020 toàn huyện có 100% xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới huyện.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet