BĐBP Tiền Giang: Tổ chức tuyên truyền 12 đợt về phòng chống mua, bán người

H.Yến

Từ đầu năm đến nay, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Tiền Giang đã tổ chức được 12 đợt tuyên truyền về phòng chống mua, bán người cho người dân địa phương.

Năm 2017 hoạt động của tội phạm mua bán người tiếp tục diễn biến khó lường và phức tạp, gây mất ổn định về TTATXH. Chính vì vậy, thời gian qua, BĐBP tỉnh Tiền Giang đã tập trung tuyên truyền, giáo dục tại các đơn vị trong tỉnh. Lồng ghép và phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức pháp luật về công tác đấu tranh phòng, chống mua bán người.

Đồng thời phối hợp với các đơn vị, chính quyền, ban ngành đoàn thể huyện Gò Công Đông, Tân Phú Đông và các xã, thị trấn khu vực biên giới biển của tỉnh tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân liên quan đến phòng, chống mại dâm, mua bán người; trách nhiệm của từng gia đình, xã hội về đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống mua bán người.

Kết quả, từ đầu năm đến nay, BĐBP tỉnh Tiền Giang đã tổ chức họp dân tuyên truyền được 12 buổi với 387 lượt người tham dự; phối hợp với địa phương tuyên truyền trên đài phát thanh được 13 giờ. 

Ngoài ra, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động tích cực, tự giác tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội, mua bán người khu vực biên giới  biển của tỉnh Tiền Giang.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet