Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ 16

PV

Chiều 29/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã bế mạc, thành công tốt đẹp.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 53 đồng chí; Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí; Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên dự khuyết T.Ư đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra T.Ư, được Bộ Chính trị quyết định làm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; đồng chí Hoàng Văn Nghiệm được Đại hội bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2015-2020.               

BCH Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020, với mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh, huy động mọi nguồn lực; đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; bảo đảm trật tự an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia; không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; xây dựng Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững…   

Đại hội thống nhất đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, xác định một số chỉ tiêu, chương trình đột phá nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Tại phiên bế mạc,đồng chí Hoàng Văn Nghiệm - phó Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn nhấn mạnh: Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, dân chủ, kỷ cương và trách nhiệm; vững về bản lĩnh chính trị, kiên định về lập trường quan điểm; linh hoạt sáng tạo, vận dụng thời cơ, khắc phục khó khăn và vượt qua thử thách, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ về kinh tế - xã hội, ổn định về chính trị, quốc phòng và an ninh, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đưa tỉnh Lạng Sơn phát triển. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet