Bế mạc Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI

PV

Ngày 17/10 tại Hà Nội Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bế mạc và công bố kết quả bầu đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tiếp tục chương trình của Đại hội, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an thay mặt Đoàn Chủ tịch tiếp tục điều hành Đại hội thảo luận dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương.
Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng; điều hành thảo luận dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Cũng tại phiên bế mạc, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ, thành công của Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI có ý nghĩa rất to lớn, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tạo nên sức mạnh, cổ vũ to lớn đối với Đảng bộ Công an Trung ương và toàn lực lượng Công an nhân dân vượt lên mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy, giao phó.

Đồng chí Trần Đại Quang phát biểu bế mạc Đại hội. Ảnh: VGP/Doãn Tấn

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí thông qua các văn kiện của Trung ương trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2010 – 2015.

 Các văn kiện được thông qua tại Đại hội đã được thảo luận, xin ý kiến trình tự từ các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ, là sự tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn, sự kết tinh trí tuệ của cán bộ, đảng viên trong lực lượng Công an nhân dân (CAND), qua đó, tiếp tục khẳng định quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng ta theo lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chủ nghĩa xã hội; xác định mục tiêu, nhiệm vụ của toàn Đảng bộ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu bế mạc Đại hội, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận và đánh giá cao trách nhiệm chính trị, ý thức và trí tuệ của các đại biểu góp phần vào thành công chung của Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI.

Đoàn đại biểu đại diện cho Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020
 tham dự Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng ra mắt tại Đại hội.
Đồng chí Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nêu rõ: Sau 03 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, trong không khí dân chủ, đoàn kết, với ý thức trách nhiệm cao, Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ chương trình đề ra.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nhấn mạnh: Thành công của Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI có ý nghĩa rất to lớn, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tạo nên sức mạnh, cổ vũ to lớn đối với Đảng bộ Công an Trung ương và toàn lực lượng Công an nhân vượt lên mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy, giao phó.

Đại hội trân trọng cảm ơn đồng chí Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự, chỉ đạo Đại hội; cảm ơn các đồng chí đại biểu khách quý, các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình đã đến dự và đưa tin; biểu dương các đơn vị chức năng của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đã làm tốt công tác tổ chức và phục vụ, góp phần thiết thực vào thành công của Đại hội.

Cùng đó, đồng chí Trần Đại Quang đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Công an nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và lực lượng Công an nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân tiếp tục trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với truyền thống Anh hùng vẻ vang “CAND Việt Nam trung thành với Đảng, tận tụy với dân – vì nước quên thân, vì dân phục vụ”…

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet