Bến Tre cần ‘Đồng Khởi mới” trong phát triển kinh tế

PV

Đây là phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 vào sáng 13/10.

Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Bến Tre cần một “Đồng Khởi mới” trong xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, quyết liệt đổi mới mô hình tăng trưởng và thực hiện ba đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, ổn định chính trị và xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh. 

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân còn nhấn mạnh: một trong những nguyên nhân của năng suất lao động và hiệu quả kinh tế còn thấp trong nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp của Bến Tre có thể là do mô hình đơn vị sản xuất cơ bản trong nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp không phù hợp. Muốn tái cơ cấu nông nghiệp thành công, thoát nghèo, làm giàu thì chính các hộ nông dân phải thay đổi tư duy, cách làm ăn, tự tổ chức lại. Không ai ở bên ngoài làm thay các hộ nông dân được. Hình thành các hợp tác xã kiểu mới theo Luật hợp tác xã 2012 chính là con đường cơ bản để hàng vạn, hàng triệu hộ nông dân tự tổ chức lại sản xuất của mình, tự làm chủ cuộc sống của mình mà không mất đi kinh tế hộ của mình trong thời kỳ hội nhập quốc tế, cạnh tranh toàn cầu. Do đó, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị tỉnh cần dành thời gian nghiên cứu sự cần thiết phải chuyển mạnh, dứt khoát, từ hộ nông dân sản xuất riêng lẻ sang mô hình liên kết sản xuất qua hợp tác xã kiểu mới và liên kết với doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ X. Ảnh: VGP/Hoàng Long

Bên cạnh nông nghiệp, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng du lịch là một ngành kinh tế mà Bến Tre có thế mạnh và tiềm năng rất lớn, bắt nguồn từ tài nguyên thiên nhiên, lịch sử văn hóa và lịch sử đấu tranh cách mạng hào hùng của quê hương Đồng Khởi.

Bến Tre đã có nhiều nỗ lực và thành tựu phát triển du lịch, sau 5 năm lượng khách du lịch tăng gấp 2 lần, đạt 1 triệu người vào năm 2015, doanh thu gấp 2,5 lần, đạt 700 tỉ đồng.

Để du lịch Bến Tre phát triển đột phá thì đổi mới mô hình phát triển du lịch là khâu quyết định. Cần có quy hoạch và chiến lược phát triển du lịch liên kết vùng, mỗi tỉnh, thành phố là một mắt xích với giá trị văn hóa du lịch địa phương đặc sắc.

Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre. (Ảnh: Hoàng Long)

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng một lý do căn bản giúp Bến Tre có được những thành tựu về kinh tế-xã hội trong 5 năm qua là tỉnh đã có những thành công trong xây dựng hệ thống Đảng và chính quyền vững mạnh.

Tuy nhiên, theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, báo cáo chính trị tại Đại hội cũng thẳng thắn đề cập đến các hạn chế, yếu kém như chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị chưa đồng đều, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên còn chậm được khắc phục.

Để nhanh chóng khắc phục tình trạng này, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân gợi mở trong tình hình hiện nay, sự đồng tình của người dân, hài lòng của người dân về sự phục vụ của bộ máy chính quyền và sự lãnh đạo của các cấp ủy cần trở thành tiêu chí để các cấp ủy Đảng, cán bộ công chức, viên chức thực hiện. Do đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần nắm được mức độ đồng tình của người dân đối với sự lãnh đạo, quản lý và thực hiện nhiệm vụ của mình.

Một số thành tựu tỉnh Bến Tre đạt được trong nhiệm kỳ 2010 - 2015:

 - Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân tăng 7,3%/năm

- Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 gấp 1,66 lần năm 2010.

- Tỉ trọng nông nghiệp trong GDP giảm dần từ gần 45% năm 2011 còn gần 38% năm 2015 và tỉ trọng công nghiệp tăng từ gần 14% lên gần 18%. 

 - Tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 5,5%

 - Mạng lưới giao thông, thủy lợi được cải thiện  

- Nhiệm kỳ qua toàn tỉnh phát triển được gần 11.300 đảng viên mới;  có 8 tổ chức Đảng và trên 1.200 đảng viên bị xử lý kỷ luật.


cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet