Bến Tre hoàn tất chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X

Hoàng Thanh (Cổng TTĐT Bến Tre)

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ X, nhiệm kỳ 2015- 2020 sẽ diễn ra ngày 12, 13, 14 /10/ 2015. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh đã hoàn tất.
Dự thảo báo cáo văn kiện Đại hội X Đảng bộ tỉnh Bến Tre (nhiệm kỳ 2015-2020), được Ban Thường vụ Tỉnh ủy sớm triển khai thực hiện. Đến nay, các văn kiện đã được in và kịp thời phân phối đến Đảng bộ các huyện, thành phố, các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy để tổ chức thảo luận đóng góp ý kiến. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thông qua các hình thức như tổ chức hội nghị, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng...

Quan điểm xây dựng Dự thảo Báo cáo chính trị lần này được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre chủ trương nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, đảm bảo thực tế khách quan; gắn với vận dụng những quan điểm mới của Trung ương phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn của tỉnh. Các văn kiện đã được chuẩn bị nghiêm túc, có chất lượng, đúng yêu cầu Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

 


Chủ đề của Đại hội, đồng thời là tiêu đề của Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre là: “Phát huy tinh thần Đồng khởi, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tích cực huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân”. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến đóng góp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cân nhắc tiếp thu, hoàn thiện, bảo đảm tinh thần tiến công, tính khái quát, dễ hiểu, dễ nhớ và phù hợp với thực tiễn tỉnh nhà; nội dung Báo cáo chính trị thể hiện tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, phản ánh đúng thực tế khách quan. Đặc biệt, báo cáo đã được xây dựng trên cơ sở Đề tài “Nghiên cứu tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa IX và các luận cứ khoa học cho việc xây dựng Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ X tại tỉnh Bến Tre”, vận dụng những quan điểm mới nêu trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng vào thực tiễn địa phương.

Về Báo cáo kiểm điểm, tự phê bình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2010-2015 được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, đạt yêu cầu; thẳng thắn đánh giá ưu điểm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, nhất là trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương và địa phương.

Trang trí cụm pa-nô cổ động chào mừng Đại hội X Đảng bộ tỉnh và Đại hội lần thứ XII của Đảng tại trung tâm TP. Bến Tre

Về mục tiêu của Đại hội X là phấn đấu đến năm 2020, người dân Bến Tre có mức sống ngang bằng với mức bình quân chung của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Đảng bộ, quân và dân Bến Tre thống nhất quán triệt phương châm hành động suốt nhiệm kỳ là: “Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, năng động, đổi mới”.

Về dự thảo Nghị quyết Đại hội, được xây dựng theo hướng đổi mới, nêu bật những nội dung cơ bản, quan trọng của Báo cáo chính trị và những nội dung của Đại hội theo hướng dẫn của Trung ương.

Về xây dựng đề án nhân sự Đại hội, công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 thực hiện đảm bảo đúng theo quy trình, hướng dẫn của Trung ương; từ việc nhận xét, đánh giá cán bộ hàng năm, rà soát, bổ sung quy hoạch đến thực hiện quy trình các bước giới thiệu nguồn nhân sự…; thực hiện việc điều động, luân chuyển cán bộ trước Đại hội. Nhân sự tham gia ứng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 có 31 đồng chí tái cử, 27 đồng chí mới tham gia lần đầu; nữ chiếm 18,96%; trẻ (dưới 40 tuổi) chiếm 15,51%; từ 40 - 50 tuổi chiếm 27,58%; trên 50 tuổi chiếm 56,89%; 100% có trình độ đại học trở lên (trong đó có 01 tiến sĩ, 14 thạc sĩ), 100% có trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Công tác nhân sự là một trong những nội dung quan trọng của Đại hội, nhân sự dự kiến tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo đủ các tiêu chuẩn, cơ cấu theo quy định, công tác nhân sự cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, được tiến hành đúng theo quy định, quán triệt đầy đủ, sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng và theo quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2015-2020) đã được Trung ương phê duyệt..

Về hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Trước đại hội tuyên truyền mục đích, ý nghĩa Đại hội X Đảng bộ tỉnh, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị qua thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh; báo, đài kịp thời đưa tin, bài, phóng sự về các phong trào thi đua, các công trình chào mừng đại hội.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 - 2020) là một sự kiện chính trị quan trọng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bến Tre. Vì vậy, các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở đều tổ chức các phong trào thi đua và tập trung phấn đấu hoàn thành các kế hoạch, chỉ tiêu, các công trình,... để thiết thực chào mừng Đại hội X tỉnh nhà sắp diễn ra và thành công tốt đẹp, đồng thời xem đó là thành tích để chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet