Bệnh ung thư được đưa ra thảo luận tại hội nghị SOM 3

Phương Anh Linh

Ngày 24/8, tại TP.HCM, Hội nghị lần thứ 3 các quan chức cao cấp (SOM 3) và các cuộc họp liên quan bước sang ngày làm việc thứ bảy. Đại biểu đến từ các nền kinh tế APEC đã tham gia thảo luận sôi nổi ở 12 hoạt động của các nhóm, tiểu ban.

Theo đó, trong ngày hôm nay đã diễn ra các hoạt động của Nhóm Công tác về Y tế (HWG), Nhóm Chuyên gia về Quyền Sở hữu Trí tuệ (IPEG), Ủy ban Kinh tế (EC), Nhóm Đối thoại về Hóa chất (CD), Tiểu ban về Tiêu chuẩn và Hợp chuẩn (SCSC), Ủy ban Thương mại và Đầu tư (CTI), Nhóm Công tác về Di chuyển Doanh nhân (BMG) và Ủy ban Chỉ đạo SOM về Hợp tác Kinh tế (SCE)…

Trước khi khép lại bằng tuyên bố chung của hội nghị, ngày làm việc thứ hai của cuộc họp cao cấp lần thứ 7 về y tế và kinh tế đã thảo luận những vấn đề như giải quyết việc thiếu hiệu quả trong hệ thống y tế nhằm huy động tốt hơn các nguồn lực, đầu tư hiệu quả cho y tế và phúc lợi của trẻ vị thành niên, thúc đẩy triển khai Lộ trình vì Châu Á – Thái Bình Dương khỏe mạnh 2020 thông qua hợp tác công tư.

Chiều cùng ngày, Nhóm công tác về y tế (HWG) đã tổ chức Đối thoại chính sách APEC về HPV và ung thư cổ tử cung và hội thảo nhóm chuyên gia APEC về ung thư cổ tử cung.

Tại chương trình này, các đại biểu đã chia sẻ thực trạng về ung thư cổ tử cung, đồng thời chia sẻ những biện pháp nhằm giảm sự lây lan của virus HPV và sự phát triển của ung thư cổ tử cung.

Cuộc họp cao cấp lần thứ 7 về y tế và kinh tế sau hai ngày làm việc đã khép lại bằng Tuyên bố chung của Hội nghị. 

Bên cạnh đó, Ủy ban chỉ đạo SOM về hợp tác kinh tế (SCE) cũng đã tổ chức Đối thoại chính sách về thu hẹp khoảng cách phát triển và hội nhập kinh tế của các vùng sâu vùng xa vì phát triển bền vững trong APEC. Ủy ban kinh tế tiến hành hội thảo về đơn giản hóa thủ tục đăng ký và thành lập kinh doanh APEC.

Tiểu ban về tiêu chuẩn và hợp chuẩn (SCSC) đã tiếp tục ngày làm việc thứ hai. Các đại biểu chú trọng đề xuất các biện pháp phối hợp với các ủy ban, tiểu ban, nhóm làm việc khác của APEC thông qua chương trình hành động Borocay thông qua năm 2015. Hội thảo cũng đã thảo luận về các chính sách nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ ở các nền kinh tế cũng như chính sách nhằm hiện đại hóa cơ sở hạ tầng để hỗ trợ sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nhóm Đối thoại về Hóa chất (CD) tổ chức phiên họp toàn thể, thảo luận các kết quả đến nay trong triển khai các ưu tiên của Năm APEC 2017 và Ủy ban APEC về Thương mại và Đầu tư, bao gồm: (1) ủng hộ hệ thống thương mại đa phương và Tổ chức Thương mại Thế giới; (2) hội nhập kinh tế khu vực; (3) kết nối và tạo điều kiện thuận lợi cho trao đổi thương mại; và (4) thúc đẩy sự phát triển sáng tạo và cống hiến đối với những sáng kiến “đi tắt đón đầu” khác.

Nhóm Chuyên gia về Quyền Sở hữu Trí tuệ (IPEG) tổ chức hội thảo về “Thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới; vấn đề hàng giả vi phạm nhãn hiệu”. Các đại biểu đã chỉ rõ tác hại của việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ không chỉ đối với các thương hiệu, nhãn hàng, khách hàng mà còn đối với cả các nền kinh tế.

Các đại biểu đến từ các cơ quan hải quan đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc phát hiện hàng giả, cách thức giám định những nhãn hiệu dễ bị nhầm lẫn, dễ bị làm giả. Hội thảo khép lại với đồng thuận về các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các văn phòng kiểm định sở hữu trí tuệ, hải quan và khu vực tư nhân.

Nhóm Công tác về Di chuyển Doanh nhân (BMG) tổ chức cuộc họp toàn thể, trong đó, các đại biểu, sau khi xem xét lại những báo cáo, đã tập trung thảo luận về Tương lai của thuận lợi hóa di chuyển và di chuyển của các doanh nhân.

Ủy ban Thương mại và Đầu tư (CTI) tiếp tục với ba hoạt động là Hội thảo về các tiêu chuẩn quảng cáo, cuộc họp của Nhóm bạn của chủ tịch (FotC) về thuận lợi hóa thương mại và cuộc họp của Nhóm bạn của chủ tịch về FTAAP. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet