Bệnh viện Bạch Mai: 8 cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội tại giường bệnh

Phương Thuý

Tại Bệnh viện Bạch Mai có 8 bệnh nhân được bỏ phiếu tại giường bệnh. TS Hùng cho biết dù có 1 bệnh nhân, bệnh viện vẫn giúp họ thực hiện quyền công dân.
TS Dương Đức Hùng - Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Bạch Mai.

Ông Dương Đức Hùng – Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Bạch Mai cho biết đến thời điểm này công tác chuẩn bị phối hợp đã thực hiện cả tuần trước, chương trình bệnh viện nằm trong phường Phương Mai, đơn vị bầu cử phường lo tổ chức bầu cử. Đặc thù của bệnh viện được phân công một số nhiệm vụ liên quan đến bầu cử.

Bệnh viện được giao nhiệm vụ đảm bảo về công tác y tế khi có yêu cầu, đã có sự chỉ đạo của Bộ Y tế, khi có yêu cầu phải thực hiện.

Về bầu cử, tất cả các lần bầu cử khác tổ chức rất tốt nên đã có chút kinh nghiệm do đặc thù của bệnh viện có bệnh nhân và người thăm nuôi có đủ điều kiện công dân do hoàn cảnh không có thể bỏ phiếu ở địa phương nên bệnh viện và phường đã thực hiện giúp họ quyền công dân.

Bệnh viện thông báo tới các khoa phòng, tập hợp danh sách những người đủ tiêu chuẩn bầu cử vào ban bầu cử của phường đưa xuống, đã chốt danh sách từ 21/5 và đã báo ra phường. Theo đó người nhà bệnh nhân đi lại được bệnh viện tổ chức cho người đưa ra tận nơi cơ sở bỏ phiếu cách bệnh viện 200 mét. Tuy nhiên không có bệnh nhân nào đăng ký.

TS Hùng cho biết: Những người không di chuyển được thì ban bầu cử mang hòm phiếu tới tận giường bệnh cho người bệnh thực hiện quyền công dân. Đến bây giờ còn khoảng 8 người sẽ thực hiện bỏ phiếu tại giường. 

Ngoài đảm bảo công tác bầu cử, ông Hùng cho biết Bệnh viện còn phải đảm bảo công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng là cái mà phường và bệnh viện hết sức quan tâm vì đây là thời kỳ nhạy cảm, an toàn cháy nổ cũng phối hợp chặt chẽ với công an phường, đêm nào cũng có tuần tra đi ở ngoài. Đảm bảo ngày bầu cử an toàn nhất về an ninh và phòng chống cháy nổ. Cho đến thời điểm này mọi thứ đều hanh thông. 

8 người có nguyện vọng bỏ phiếu tại chỗ là những người liên quan đến hệ vận động không ra phường được.

Theo tiêu chuẩn, những cử tri này đều phải đăng ký trước, đảm bảo không bầu hai nơi, sau khi rà soát tất cả có 8 bệnh nhân đủ tiêu chuẩn. Ông Hùng nhấn mạnh dù có 1 bệnh nhân bệnh viện cũng phải tổ chức bầu cử cho cử tri. Các bệnh nhân khác không đăng ký bầu cử tại Phường Phương Mai vì có nhiều bệnh nhân của họ đã bầu tại địa phương, có thẻ cử tri ở địa phương. Phòng Công tác Xã hội Bệnh viện đã gửi danh sách những người ứng cử tới từng người bệnh.

TS Nguyễn Văn Hùng – Trưởng khoa Cơ – Xương Khớp – Bệnh viện Bạch Mai cho biết khoa nhận được công văn hướng dẫn cho đợt bầu cử lần này, khoa phổ biến tới các người bệnh trong bệnh phòng và nêu rõ các điều kiện bầu cử thực hiện quyền công dân của người bệnh. Sau khi rà soát đủ điều kiện và theo yêu cầu của ban lãnh đạo Bệnh viện, có giấy giới thiệu của địa phương đưa đi bầu cử nơi khác cho đến lúc này đã có 8 bệnh nhân đủ yêu cầu.

Bệnh nhân đi lại khó khăn nhưng trí tuệ bình thường, hoạt động bầu cử họ tham gia được. Trong số các bệnh nhân tham gia bầu cử hôm nay có một số ở Hà Nội và 1 số ở địa phương khác, lứa tuổi có bệnh nhân 30 tuổi nhưng cũng có bệnh nhân là người cao tuổi.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet