Bệnh viện đa khoa Hà Đông thu hút 7 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa

N. Huyền

Từ năm 2011 - 2016, Bệnh viện đa khoa Hà Đông đã được đầu tư 111 thiết bị y tế với tổng kinh phí hơn 79,245 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách Nhà nước cấp gần 42 tỷ đồng và nguồn kinh phí xã hội hóa là hơn 7 tỷ đồng.
Bệnh viện đa khoa Hà Đông thu hút 7 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa - ảnh 1
Nhiều trang thiết bị y tế hiện đại được BV đa khoa Hà Đông kêu gọi từ nguồn xã hội hóa

Đây là thông tin được lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Hà Đông báo cáo trước đoàn giám sát HĐND TP Hà Nội hôm 11/4 do Trưởng ban Kinh tế- Ngân sách HĐND TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai làm trưởng đoàn. Nội dung đoàn giám sát về tình hình mua sắm và quản lý sử dụng trang thiết bị y tế giai đoạn 2011 - 2016.

Được đầu tư 111 thiết bị y tế với tổng kinh phí hơn 79,245 tỷ đồng

Bệnh viện Đa khoa Hà Đông là Bệnh viện hạng I trực thuộc Sở Y tế Hà Nội - là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo 1 phần chi phí hoạt động thường xuyên.

Với quy mô 570 giường bệnh kế hoạch, giường thực kê 700 giường và 37 khoa phòng, 3 đơn nguyên (Đơn nguyên Ung bướu - Huyết học lâm sàng, Đơn nguyên Tiêm chủng, Đơn nguyên Đại thể), Bệnh viện đã chăm sóc sức khỏe cho khoảng 2 triệu người trên địa bàn. Công tác đầu tư cơ sở vật chất, con người, trang thiết bị của đơn vị bước đầu đã đáp ứng cơ bản nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.

Báo cáo của Bệnh viện đa khoa Hà Đông cho hay, trong giai đoạn 2011 - 2016, bệnh viện đã được đầu tư 111 thiết bị y tế với tổng kinh phí hơn 79,245 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách Nhà nước cấp gần 42 tỷ đồng, nguồn kinh phí dự án cấp là 30,188 tỷ đồng và nguồn kinh phí xã hội hóa là hơn 7 tỷ đồng.

Các máy móc, thiết bị được đầu tư sau khi tiếp nhận đã được đưa ngay vào sử dụng. Các trang thiết bị hiện có đều trong tình trạng hoạt động tốt và được phân công cán bộ quản lý, sử dụng.

Bệnh viện cũng ban hành quy chế quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước trong đó bao gồm quy chế quản lý trang thiết bị y tế. Đồng thời, bố trí kinh phí sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng đảm bảo đầy đủ thiết bị phục vụ bệnh nhân.

Đối với việc thanh lý tài sản, trang thiết bị y tế, bệnh viện thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước năm 2015 và đã thanh lý một số trang thiết bị y dụng cụ…

Năm 2016, bệnh viện đã tiến hành kiểm kê thiết bị tại các khoa phòng và lập danh mục trang thiết bị hư hỏng, không có khả năng sửa chữa, khắc phục.

Ngoài ra, Bệnh viện cũng đã ký hợp đồng với Viện Trang thiết bị và Công trình Y tế để kiểm định và đánh giá lại trang thiết bị trình các cấp để làm thủ tục thanh lý theo quy định.

Kiến nghị được tăng cường đầu tư bằng vốn ngân sách và xã hội hóa

Tại buổi làm việc, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cũng đã nêu lên một số khó khăn vướng mắc. Đáng kể là số lượng bệnh nhân đến khám, điều trị tại bệnh viện ngày càng tăng, song số lượng trang thiết bị y tế chưa nhiều nên bệnh nhân phải chờ đợi lâu.

Trong khi đó, nguồn kinh phí đầu tư cho trang thiết bị còn thấp, thiếu cán bộ kỹ thuật chuyên sâu cũng là trở ngại cho bệnh viện trong quá trình khám, chữa bệnh cho bệnh nhân.

Qua đó, Bệnh viện cũng kiến nghị được tăng cường đầu tư trang thiết bị y tế cho bệnh viện bằng nguồn vốn ngân sách và nguồn vốn xã hội hóa; có cơ chế đào tạo nhân lực kỹ thuật sử dụng trang thiết bị y tế; trang bị phần mềm quản lý trang thiết bị y tế một cách đồng bộ.

Phát biểu kết luận, Trưởng đoàn giám sát Phạm Thị Thanh Mai nhận định, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã tuân thủ quy trình thực hiện mua sắm và quản lý sử dụng trang thiết bị y tế giai đoạn 2011 - 2016 theo đúng quy định.

Mặc dù cơ sở vật chất được quy hoạch tương đối ổn định, song, việc sử dụng các trang thiết bị còn hạn chế, thiếu cán bộ kỹ thuật chuyên sâu; công tác xã hội hóa chưa đạt…

Trưởng đoàn giám sát đề nghị Bệnh viện Đa khoa Hà Đông tăng cường công tác quản trị bệnh viện theo hướng hiện đại; thực hiện tốt công khai minh bạch đảm bảo quy chế dân chủ tại cơ sở…

Đề nghị các ngành tiếp tục rà soát thủ tục quy trình, công tác quản lý nhà nước, nhất là tăng cường kiểm tra các thiết bị y tế quá hạn sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet