Bệnh viện sẽ hoạt động như doanh nghiệp (2/9)

Khánh Chi

Theo lộ trình, đến năm 2018 tất cả các bệnh viện công lập phải tự chủ hoàn toàn về tài chính. Đây là xu thế tất yếu trong quá trình phát triển của ngành y tế để phù hợp với cơ chế thị trường, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Thực hiện cơ chế tự chủ tức là các bệnh viện công lập hoàn toàn độc lập về tài chính, tự cân đối thu chi, không còn sự hỗ trợ của Nhà nước. Khi ấy, bệnh viện công cũng như các bệnh viện tư, nguồn thu chính là từ bệnh nhân. Điều này bắt buộc các bệnh viện phải đổi mới trong công tác quản lý, tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thu hút bệnh nhân bằng chính uy tín, trình độ và sự phát triển của bệnh viện. Nếu không có bệnh nhân, đồng nghĩa bệnh viện phải đóng cửa theo đúng hoạt động của doanh nghiệp.

Tại Thái Bình, ngành Y tế đang chủ động phối hợp với các bệnh viện tuyến Trung ương triển khai các kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu thông qua hoạt động của Đề án 1816, Đề án bệnh viện vệ tinh. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, nhiều loại máy móc thiết bị hiện đại đã được lắp đặt tại các bệnh viện giúp nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet