Bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh xã hội hóa phục vụ người dân

Ph. Thúy

Chỉ trong vòng 4 năm từ năm 2011 đến năm 2014 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã thay đổi hoàn toàn từ chuyên môn, đến thu chi tài chính.

Nguồn thu tăng gấp đôi

Các bác sĩ của bệnh viện cấp cứu cho một bệnh nhân người nước ngoài,

Theo báo cáo của Bệnh viện năm 2011 bệnh viện thu được hơn 96,8 tỷ đồng, qua 3 năm thay đổi mạnh mẽ, bệnh viện đã đổi mới kiện toàn tất cả con số thu đến năm 2014 là 202 tỷ đồng.

Bệnh viện đã có nhiều cải tiến trong việc thu chi, thu đúng, thu đủ, chi tiêu hợp lý, giải quyết kịp thời tiền trực, phẫu thuật, thủ thuật, đặc thù cho cán bộ viên chức. Từng bước đầu tư sửa chữa, mua sắm mới một số trang thiết bị y tế hiện đại, cũng như cơ sở hạ tầng trong bệnh viện. 

Để có sự phát triển như thế, ông Nguyễn Viết Đồng – Phó giám đốc Sở Y tế kiêm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết trong 5 năm qua Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tận dụng thời cơ thuận lợi, vượt lên thách thức, hàng năm Bệnh viện đều thực hiện vượt kế hoạch được giao từ 120%- 150%. 

Với phương châm y đức là cốt tử, chuyên môn là quan trọng, người bệnh là trung tâm của mọi hoạt động của bệnh viện, bệnh viện đã triển khai được 147 kỹ thuật mới; cải tạo, xây mới cơ sở vật chất ngày càng khang trang; sửa chữa, mua sắm thêm các trang thiết bị hiện đại; ổn định an ninh trật tự; cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp; xây dựng công sở văn minh, văn hóa, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, viên chức.

Bệnh viện đã ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa tự động trong quản lý, tiếp đón bệnh nhân, bố trí khoa phòng hợp lý, khoa học, cải cách hành chính một số bộ phận tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh khi đến khám và điều trị.

Trong quy hoạch phát triển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, bệnh viện trú trọng phát triển toàn diện từ yếu tố con người đến kỹ thuật trong đó đặc biệt là phát triển các kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, chuyên sâu; nâng cao chất lượng chuyên môn, chất lượng chăm sóc liên tục và toàn diện; nâng cao y đức, kỹ năng giao tiếp ứng xử; tinh thần thái độ phục vụ người bệnh nhắm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và đa dạng của nhân dân về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe.

Tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động tài chính, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giúp người dân thuận tiện và tin tưởng trong việc tiếp cận và sử dụng; nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa chăm sóc y tế trong Bệnh viện theo hướng công bằng, hiệu quả, gắn với ngày càng cải thiện tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức và người lao động bệnh viện.

Đi bằng nhiều chân

Trong thời gian tới, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh sẽ nỗ lực hơn nữa để phát triển, về việc thu hút tài chính bệnh viện có nhiều nguồn đó là dựa vào nguồn kinh phí Nhà nước cấp hằng năm cho hoạt động Bệnh viện, dựa vào nguồn kinh phí thu được từ khám chữa bệnh của đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế, dựa vào nguồn thu viện phí, dịch vụ mà bệnh viện triển khai. Ngoài ra, bệnh viện còn có thể dựa vào nguồn tài chính từ nguồn trích lập cho đầu tư phát triển của bệnh viện, vào nguồn xã hội hóa.

Ông Đồng cho biết các giải pháp thực hiện có về mặt tài chính mà bệnh viện tập trung đó là tăng cường quản lý và sử dụng các nguồn tài chính đầu tư cho bệnh viện đúng mục đích, chống lãng phí, đạt hiệu quả cao khi sử dụng.

Xây dựng các cơ chế khuyến khích đầu tư, tăng cường hợp tác quốc tế nhằm tranh thủ nguồn vốn đầu tư đồng thời thường xuyên tuyên truyền vận động để huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vào đầu tư mở rộng kết cấu hạ tầng, trang thiết bị y tế để bổ sung thêm nguồn thiết bị hiện đại nhằm nhanh chóng hiện đại hóa bệnh viện trong thời gian sớm nhất có thể.

Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý tài chính, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhằm tái đầu tư phát triển toàn diện đơn vị và nâng cao đời sống cán bộ viên chức.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet